Peuterwereld

Binnen het kindcentrum hebben we een aanbod van peuterwereld. Hierbij komen kinderen vanaf 2 jaar minimaal 2 dagdelen per week, gedurende 40 schoolweken naar de peutergroep toe. De tijden zijn van 8.45 tot 12.45 uur, inclusief lunch.
Omdat de kinderen op vaste tijden de groep bezoeken ontmoeten zij daar dezelfde pedagogische medewerkers en kinderen. Dit is een fijne basis om contacten op te bouwen, rekening te leren houden met elkaar en vertrouwen te hebben in de wereld om hen heen.
    
Peuterwereld is vooral een plek waar uw kind met plezier naartoe gaat en waar het volop ruimte krijgt te experimenteren en te ontdekken. Zo leren de kinderen in een vaste groep ervaringen opdoen en vaardigheden oefenen en uitbreiden. Deze ontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd en met u besproken. De ontwikkeling wordt gestimuleerd door intensief contact, uitdaging van spel, vertellen wat er gebeurt, gesprekken met de peuters, samen de omgeving verkennen, interactief voorlezen, zingen, dansen en bewegen en experimenteren met allerlei soorten materialen.

De basis van peuterwereld is spelen en ontwikkelen. Onder spelen en ontwikkelen verstaan wij: spelenderwijs werken aan ontwikkeling. Er wordt gewerkt met het voor- en vroegschoolse educatieve programma Peuterplein. Hierbij staat het spelend leren voorop en worden er vanuit thema's die herkenbaar zijn voor peuters, gerichte activiteiten aangeboden. We kiezen thema's die voor kinderen actueel zijn, bijvoorbeeld ziek zijn, familie of vakantie. Er is hierbij veel aandacht voor taalontwikkeling en woordenschat. De handpop Raai de Kraai vormt de rode draad binnen de thema's. 
    
Ook is er tijd en aandacht voor kinderen die net dat beetje extra nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met een taalachterstand. 
Peuterwereld is een goede voorbereiding op de basisschool en kinderen kunnen op deze manier kennis maken met de andere kinderen. Omdat wij bij peuterwereld een gestructureerd speel- en ontwikkelingsprogramma aanbieden, is belangrijk dat deze peuters 2 dagdelen komen. We proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de ouders.