Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt ter ondersteuning van haar activiteiten een jaarlijkse bijdrage van € 8,50 per kind per jaar. De kosten voor de schoolreis en het schoolkamp worden betaald door school. Voor de betaling van de ouderbijdrage vragen we bij de inschrijving van je kind voor het tekenen van een machtiging. Aan de ouders van kinderen die pas in januari of later in het schooljaar voor het eerst naar school komen, wordt de helft van de ouderbijdrage gevraagd.

De ouderbijdrage is niet verplicht. Kun je of wil je de ouderbijdrage niet voldoen, dan worden je kinderen nooit uitgesloten van deelname aan activiteiten. De ouderbijdrage is uiteraard wel erg gewenst, omdat we daarmee schoolactiviteiten zoals sinterklaas-, kerst-, carnaval- en paasvieringen kunnen bekostigen.