PeuteropvangIs je peuter veelal opgegroeid in een huiselijke omgeving? En wil je graag een vloeiende overgang naar de basisschool als ze eenmaal vier jaar zijn? Bij Peuterwereld kunnen kinderen twee dagdelen per week terecht om alvast vertrouwd te raken met een schoolomgeving. De peuters werken met dezelfde thema's als in het onderwijs en besteden spelenderwijs hun aandacht aan onder andere taal, rekenen, sociale vaardigheden en motoriek.

Kindcentrum Octopus werkt voor kinderdagopvang en peuteropvang samen met Kindcentrum Regenboog.

Meer weten over onze peuteropvang? Meer praktische info zoals werkwijze en tarieven vind je in onze folder peuteropvang.


Pedagogisch beleidsplan
Beleidsplan Veiligheid & gezondheid PW
Huisregels PW
Klachtenregeling