4. Notulen

Hier treft u de notulen van onze laatste vergaderingen. Mocht u een notulen willen inzien die niet online stat kan deze opgevraagd worden via kcraad.octopus@stichtinggoo.nl

Schooljaar 2020/2021:
Schooljaar 2019/2020: