Ouderbijdrage

De ouderraad vraagt ter ondersteuning van haar activiteiten een jaarlijkse bijdrage van €8,50 per kind per jaar. De vrijwillige bijdrage is vastgesteld door de ouderraad. De kosten voor de schoolreis en het schoolkamp, worden betaald door school.
Voor de betaling van ouderbijdrage vragen we bij de inschrijving van uw kind een machtiging te tekenen. Deze kunt u altijd weer ongedaan maken indien u niet met de afschrijving eens bent. 
Aan de ouders van kinderen die pas in januari of nog later in het schooljaar voor het eerst naar school komen wordt de helft van de ouderbijdrage gevraagd.