Buitenschoolse opvang

Voor kinderen die naar de basisschool gaan is er de buitenschoolse opvang. De BSO is bedoeld voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 13 jaar). U kunt kiezen uit diverse pakketten; de kinderen kunnen voor en/of na schooltijd, op roostervrije dagen en/of tijdens de schoolvakanties bij ons terecht. 
Buitenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. Na schooltijd eten de kinderen samen fruit en krijgen iets te drinken. Ondertussen kunnen ze hun verhaal kwijt bij de vaste pedagogisch medewerker en bij elkaar. Daarna worden er activiteiten aangeboden en gaan ze lekker buiten spelen. 
Tijdens studiedagen of vakantiedagen kunnen de kinderen een hele dag komen spelen, er is een ruimer aanbod in activiteiten en uiteraard eten ze om 12.00 uur een boterham bij ons. 
De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden.

Binnen het Kindpark in Boekel zijn in het gebouw van KC Octopus 4 BSO groepen van 4 t/m 7 jaar aanwezig. En in sporthal de Burcht zit de BSO groep van 8 t/m 13 jaar. Met de inrichting van de ruimte en het aanbod van spel- en speelmateriaal is rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.