Het gebouw

De 'Octopus' is een acht-armige inktvis. Deze acht armen symboliserende acht leerjaren van onze basisschool. We hopen te bereiken dat onze leerlingen, door het volgen van die acht groepen, zich nu en later, als een vis in onze samenleving thuisvoelen.

Kindcentrum Octopus bestaat uit een R.K. basisschool die ruim 415 leerlingen telt, peuterwereld, twee BSO groepen en de dagopvang. Peuterwereld en de BSO groepen staan onder leiding van 7 deskundige pedagogische medewerkers, het onderwijs wordt verzorgd door een enthousiast team bestaande uit 40 personen. Bij kinderdagverblijf 't Stappertje werken zo'n 12 deskundige pedagogische medewerkers die de groepen leiden.
 
In juni 2005 heeft de school het gebouw betrokken waarin ook de buitenschoolse opvang en peuterwereld gehuisvest is. Het gebouw bevat ook 12 appartementen. BSO groep Neptunus heeft een mooie ruimte in de naastgelegen sporthal De Burcht. Kinderdagverblijf 't Stappertje is gesitueerd in de naastgelegen nieuwbouw.