Leerlingenzorg door externe instanties

Het komt regelmatig voor dat ouders op eigen initiatief  bij hun kind een onderzoek af laten nemen om een diagnose te laten stellen of dat ouders een particulier bureau inschakelen voor remedial-teaching.

In beide gevallen vinden we het prettig om op de hoogte gehouden te worden, we staan immers samen voor de taak om een kind zo goed mogelijk te begeleiden.  Waar mogelijk zullen we er naar streven om samen te werken.

Dat wil echter niet zeggen dat een school onbeperkt en ongevraagd informatie aan instanties verstrekt.
Ook wat betreft de samenwerking met de  particuliere rt-bureaus zijn er een aantal afspraken gemaakt. Zo zal bij rt onder schooltijd altijd een handelingsplan aan de school overhandigd moeten worden. Het spreekt vanzelf dat afwezigheid onder schooltijd officieel aangevraagd moet worden bij de directie.

Heeft u vragen hierover?  Neem dan contact op met de directie.