Ouderportaal

We werken met een Ouderportaal. Dit is een uitgebreide digitale omgeving, waarin de communicatie tussen ouders en het Kindcentrum vormgegeven kan worden. 
Nadat uw kind op school is gestart ontvangt u een 'token' waarmee u het Ouderportaal in gebruik kunt nemen.
 

U ontvangt berichten en kunt ook zelf berichten versturen. Daarnaast is het mogelijk om uw kind ziek te melden. Tevens kunt u oudergesprekken in rapportenperioden zelf inplannen. We blijven de mogelijkheden ontwikkelen om het zo optimaal mogelijk te gebruiken. 
Via deze link kunt u alle informatie vinden over de werking van het programma:
https://support.basisonline.nl/help-overzicht/52/info-voor-ouders

U kunt bij vragen ook altijd contact opnemen met onze administratie