Kernwaarden

Welbevinden
Voor ons staat voorop dat iedereen zich veilig en geborgen voelt binnen ons kindcentrum. Dit gevoel van veiligheid, geborgenheid en respect begint met openstaan voor elkaar. Om het talent van elk kind en elke collega tot bloei te laten komen is welbevinden ons fundament. Je mag hier zijn wie je bent; door elkaar te accepteren, te luisteren naar elkaar, samen waarden en normen uit te dragen, zorgen we voor ieders welbevinden. Binnen een duidelijke structuur willen wij samen met ouders/verzorgers een fijne sfeer bieden voor ieder kind

Betrokkenheid
Gemotiveerd en betrokken zijn, vinden we belangrijk. Net zoals interesse tonen in de ander en nieuwsgierig zijn naar de wereld om zich heen. Samen met anderen als aanpakkers op verantwoordelijke wijze de toekomst vormgeven. Betrokkenheid is een voorwaarde om tot leren en ontwikkeling te komen. Ons aanbod en de betrokkenheid van ouders dragen daar aan bij. We hechten veel waarde aan een goede communicatie met onze kinderen en een open samenwerking met ouders en onze omgeving.

Ondernemend
We zorgen voor een uitdagend aanbod waarbij de kinderen ruimte krijgen voor eigen inbreng en talenten in zichzelf en de ander leren zien. Vanuit handelend werken nemen ze hier initiatieven in en tonen ook hun creativiteit. We nodigen de kinderen uit hun eigen ideeën in te brengen en vorm te geven, kansen te zien en risico's te nemen. Hiermee leren ze vaardigheden waar ze in de toekomst mee verder kunnen.

Zelfstandigheid
Het is belangrijk dat onze kinderen zichzelf leren kennen. Naast het krijgen van (zelf)vertrouwen, stimuleren we het zelf zoeken naar oplossingen en het durven vragen om hulp. Kinderen leren bij ons verantwoordelijkheid dragen en bewuste keuzes te maken. We willen kinderen meenemen in het eigen leerproces en dus deel uit laten maken van de eigen ontwikkeling. Doordat de leerkrachten en pedagogische medewerkers naast een leidende rol, ook een begeleidende rol nemen, worden de kinderen uitgedaagd tot zelfstandig leren, werken en spelen. Ook het samenwerkend leren en spelen staat hoog in het vaandel en draagt bij aan de autonomie van een kind.