Kernwaarden

Relatie:
We willen midden in de Boekelse samenleving staan.
Op Octopus word je gezien en gehoord.
Samen in gesprek over de ontwikkeling van het kind.

Uitdaging:
Spelend en ontdekkend leren bij de peuters en in de kleuterbouw.
Richting de bovenbouw willen we de lesonderwerpen behandelen
vanuit de onderzoekende houding van het kind 'wat wil ik weten'. 

Talent:
Als Kindcentrum willen we méér bieden dan onderwijs en opvang.
De verschillende talenten van de kinderen worden benut,
zodat iedereen van en met elkaar kan leren.