Hoe gaan wij op school om met pestgedrag?

Dat is een vraag die ons vaak gesteld wordt.
Welke actie's we ondernemen en welke  handelwijze we hierin hanteren hangt vaak af van de situatie.  Het is belangrijk om dit onder de aandacht te houden met elkaar.

We hebben als kindcentrum ook een beleidstuk waarin een aantal afspraken staan. Dit noemen we het pestprotocol. Dit wil niet zeggen dat het pesten hiermee verdwijnt! Was het maar zo....  maar wel dat we er erg zorgvuldig mee om proberen te gaan.

Ook wordt in het pestprotocol aandacht besteed aan het zg. digitaal pesten.

klik hier voor het openen van het pestprotocol