Welkom bij Kindcentrum Octopus

Met plezier en vertrouwen een weg vinden in onze sterk veranderende maatschappij. Dáár draait het om bij Kindcentrum Octopus. We bieden kinderdagverblijf, peuteropvang, buitenschoolse opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot en met 13 jaar. Je kind kan al vanaf drie maanden bij ons terecht. Daardoor kennen we jouw kind door en door. Samen zorgen we ervoor dat hij of zij vol vertrouwen ontdekt, leert en groeit. 

 
Kindcentrum Octopus staat voor een brede ontwikkeling, een open cultuur en een respectvolle omgang met elkaar. Onderstaande drie kernwaarden maken dat wij opvang en onderwijs nét even anders aanvliegen dan andere kindcentra.

De Kinderopvang van KC Octopus valt onder Kinderopvang Kindpark. Dat betekent dat het kinderdagverblijf, de peuteropvang en de buitenschoolse opvang van de basisscholen op Kindpark Boekel gezamenlijk worden geregeld.