Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 dec 2022 t/m 6 jan 2023
Carnavalsvakantie 20 t/m 24 februari 2023
2e Paasdag 10 april 2023
Meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023
Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
Pinksteren 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli t/m 25 aug 2023


Vakantierooster bij het vaststellen van het vakantierooster gaat de GMR altijd uit van het advies van de provincie. Het Brabants Overleg Vakantie-planning (B.O.V) volgt  hierin doorgaans het advies van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OC&W). Vaak houdt deze echter geen rekening met het samenvallen van carnaval en de voorjaarsvakantie voor de regio Zuid waaronder wij vallen. Daarom kan het advies van de provincie in afwijken af van het landelijk advies wat betreft de: voorjaarsvakantie 

Redenen van het B.O.V om af te wijken
Het advies voor de voorjaarsvakantie voor de regio Zuid valt niet samen met de carnavalsperiode.