Ouderraad

De ouderraad is een afvaardiging van alle ouders. Zij worden gekozen door en uit ouders van alle kinderen die op onze school zitten. 

De activiteiten
Regelmatig vergadert de ouderraad en onderhoudt contacten met de schoolleiding, het team en de kindcentrumraad. De ouderraad helpt mee met het organiseren van de uitvoering van diverse activiteiten en vieringen, bijvoorbeeld sinterklaas- en kerstvieringen, carnaval, paasviering, de schoolreis, enz. 
Indien wenselijk houdt zij een algemene vergadering voor alle ouders.
  
Vergaderingen
Enkele malen per jaar heeft de ouderraad een vergadering. Wilt u over een bepaald onderwerp iets kwijt of wenst u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met leden van de ouderraad. Deze zullen dan ook uw menig in de vergadering naar voren brengen.

Contact
Vragen/opmerkingen? Mail ons: octopus.ouderraad@stichtinggoo.nl