Kindcentrum Octopus is een R.K. basisschool die rond de  450 leerlingen telt, verdeeld over 18 groepen. De opvang en het onderwijs wordt verzorgd door een enthousiast team bestaande uit ruim 47 personen.

Het kindcentrum, ontstaan in 2005, bevat peuterwerk, basisonderwijs en voor- en naschoolse opvang. Het team van dagopvang 't Stappertje valt ook onder eindverantwoording van KC Octopus. 

Het gebouw ligt midden in het KindPark Boekel, met gezamenlijke speelvoorzieningen voor alle kinderen.