Via het ouderportaal vindt u gegevens over activiteiten van de groep van uw kind.
Via onderstaande filmpjes krijgt u uitleg over het ouderportaal en de werking ervan.
  Heeft u nog vragen of hulp nodig bij het invullen van uw persoonlijke gegevens dan kunt een een mail sturen naar juffrouw Gerda ict@kindcentrumoctopus.nl . Houd uw inlogcode (token) ten alle tijde bij de hand als uw vraag/probleem beantwoord wordt.