Buitenschoolse opvang Octopus
 
Voor kinderen die naar de basisschool gaan is er de buitenschoolse opvang.  De BSO is bedoeld voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). U kunt kiezen uit diverse pakketten; de kinderen kunnen voor en/of na schooltijd, op roostervrije dagen en/of tijdens de schoolvakanties bij ons terecht. Buitenschoolse opvang vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. Na schooltijd eten de kinderen samen fruit en krijgen iets te drinken. Ondertussen kunnen ze hun verhaal kwijt bij de vaste pedagogisch medewerker en bij elkaar. Daarna worden er activiteiten aangeboden en gaan ze lekker buiten spelen.
Tijdens studiedagen of vakantiedagen kunnen de kinderen een hele dag komen spelen, er is een ruimer aanbod in activiteiten en uiteraard eten ze om 12.00 uur een boterham bij ons.
De openingstijden van de BSO zijn afgestemd op de schooltijden.
 
Binnen Kindcentrum Octopus zijn er twee BSO-groepen. Met de inrichting van de ruimte en het aanbod van spel- en speelmateriaal is rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen.

BSO Octopus 4 t/m 7 jaar
Deze BSO groep is gevestigd in het schoolgebouw van Octopus en kenmerkt zich door een kleurrijke huiselijke inrichting met verschillende hoeken. 
BSO Octopus is open op alle dagen vóór school (tussen 7.30 u. en 8.30 u.) en op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd tot 18.00 uur. Er zijn mogelijkheden om verlengde opvang af te nemen, wij zijn dan respectievelijk vanaf 7.00 u. tot 18.30 u. geopend.
Op woensdag en vrijdag is er opvang voor een gecombineerde groep: kinderen van 4-13 jaar bezoeken dan Neptunus, omdat de andere BSO groepen in Boekel en Venhorst op deze dagen gesloten zijn.
Ook in de vakanties worden alle kinderen opgevangen bij Neptunus en zijn de overige BSO groepen, in Boekel en Venhorst, gesloten.
BSO Octopus: bso.octopus@stichtinggoo.nl


 

BSO Neptunus 8 t/m 12 jaar

In sporthal de Burcht is BSO Octopus Neptunus gevestigd waar kinderen van 8 jaar en ouder worden opgevangen. Ook deze ruimte kenmerkt zich door een sfeervolle inrichting met verschillende ruimtes en hoeken, van timmerbank tot podium. In de schoolweken heeft BSO Neptunus op maandag, dinsdag en donderdag standaard een gymzaal tot haar beschikking, waar sport- en bewegingsactiviteiten kunnen plaatsvinden.

Voor het buiten spelen wordt er door beide BSO-groepen gebruik gemaakt van de speelplaats van Kindcentrum Octopus en het aangrenzende voetbalveldje.

Er is een aanbod van vele activiteiten, zowel binnen als buiten, maar de kinderen mogen ook zelf kiezen wat ze gaan doen in hun vrije tijd. Want plezier staat voorop!

BSO Neptunus: bso.neptunus@stichtinggoo.nl