Peuterwerk
Binnen het kindcentrum hebben we een aanbod van peuterwerk. Hierbij komen kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden minimaal 2 dagdelen per week, gedurende 40 schoolweken naar de peutergroep van Kindcentrum Octopus.
Omdat de kinderen op vaste tijden de groep bezoeken ontmoeten zij daar dezelfde pedagogisch medewerkers en kinderen. Dit is een fijne basis om contacten op te bouwen, rekening te leren houden met elkaar en vertrouwen te hebben in de wereld om hen heen.
 


Peuterwerk is vooral een plek waar uw kind met plezier naartoe gaat en waar het volop ruimte krijgt te experimenteren en te ontdekken. Zo leren de kinderen in een vaste groep ervaringen opdoen en vaardigheden oefenen en uitbreiden. Deze ontwikkeling wordt nauwkeurig gevolgd en met u besproken. De ontwikkeling wordt gestimuleerd door intensief contact, uitdaging van spel, vertellen wat er gebeurt, gesprekken met de peuters, samen de omgeving verkennen, interactief voorlezen, zingen, dansen en bewegen en experimenteren met allerlei soorten materialen.
De basis van het peuterwerk  is spelen en ontwikkelen. Onder spelen en ontwikkelen verstaan wij: spelenderwijs werken aan ontwikkeling. Er wordt gewerkt met het voor- en vroegschoolse educatieve programma Peuterplein. Hierbij staat het spelend leren voorop en worden er vanuit thema's, die herkenbaar zijn voor peuters,  gerichte activiteiten aangeboden. Dit doen we op basis van thema's die voor kinderen actueel zijn, bijvoorbeeld ziek zijn, familie of vakantie. Er is hierbij veel  aandacht voor taalontwikkeling en woordenschat. De handpop Raai de Kraai vormt de rode draad binnen de thema's. Wanneer de kinderen als ze 4 jaar worden overgaan naar basisschool Octopus dan is Raai de Kraai daar eveneens te vinden. In de groepen 1 en 2 wordt namelijk gewerkt met Kleuterplein, waardoor er sprake is van een doorgaande lijn.
Ook is er tijd en aandacht voor kinderen die net dat beetje extra nodig hebben, bijvoorbeeld kinderen met een taalachterstand.
Peuterwerk is een goede voorbereiding op de basisschool en kinderen kunnen op deze manier kennis maken met de andere kinderen. Omdat wij bij het peuterwerk een gestructureerd speel- en ontwikkelingsprogramma aanbieden, is het belangrijk dat deze peuters 2 dagdelen komen. We proberen hierbij zoveel mogelijk rekening te houden met de wensen van de ouders.