Zelf controleren op hoofdluizen

Voor de controle op hoofdluizen kun je een plastic stofkam ofwel luizenkam gebruiken.
 

 
Kaminstructie voor controle
 • Kam het haar lok voor lok boven een wit vel papier, een wit laken of een wasbak. Indien er luizen in het haar zitten, dan kunnen die je niet ontgaan bij het uitkammen boven zo'n lichte achtergrond.
 • Kam stevig over het hoofd, want juist daar zitten eventueel luizen. Let vooral op het haar achter de oren, op de kruin, in de nek en onder de pony.
 • Als er luizen uit het haar komen, spoel ze weg met veel water.
 • Reinig na iedere controle de kam grondig (bijvoorbeeld afspoelen met heet water) om te voorkomen dat je hoofdluis verspreidt.
 
Er is alleen sprake van besmetting als je hoofdluizen of levende neten aantreft. Levende neten zitten aan het haar vastgeplakt, vlak boven de hoofdhuid. Neten die meer dan 1-1,5 cm van de hoofdhuid afliggen zijn gegarandeerd leeg of dood en dus onschadelijk.
 
Middelen om hoofdluis te voorkomen
Er zijn middelen op de markt die een beschermende werking zeggen te hebben. Er is nog onvoldoende onderzoek bij proefpersonen dat bewijst dat de middelen effectief zijn. Het is ook nog niet bekend óf en hoe snel resistentie optreedt. Het RIVM is, wegens de mogelijke toename van resistentie en wegens mogelijke bijwerkingen op langere termijn, geen voorstander van het gebruik van middelen om hoofdluis te voorkomen.

Luis ontdekt. Wat nu?
Hoofdluizen zijn 'overlopers' en iedereen kan ze oplopen. Hoofdluis houdt geen verband met de hygiëne en is dus beslist geen schande.
 
Stap 1 MELDEN
Informeer betrokkene zoals ouders van vriendjes, school, sportvereniging, naschoolse opvang dat u hoofdluis heeft geconstateerd en controleer alle gezinsleden. U dient op school ALTIJD melding te maken. Dit kan bij de leerkracht of de administratie: Tel.326155.
  
Stap 2 BEHANDELEN
Lees voor de behandeling de folder 'Luis in je haar? Kammen maar!
 Klik hiervoor op de foto.
 
Dagelijks kammen met een netenkam
Kammen is een essentieel onderdeel van een goede hoofdluisbehandeling (ook bij het gebruik van antihoofdluismiddelen). Het verwijderen van de eitjes van de luizen, de neten, is een lastig karwei omdat deze met een sterke lijmstof aan de haren zijn vastgekleefd.
Met een netenkam kan je neten en luizen uit de haren kammen. Een plastic stofkam is hiervoor ongeschikt en wordt dan ook afgeraden.
 
Wat heb je allemaal nodig voor het uitkammen van luizen of neten:
 • Een netenkam
 • Een wit laken of handdoek of zakdoek
 • Gewone shampoo
 • Crèmespoeling
 Het uitkammen van luizen en neten gaat als volgt:
 • Was het haar met gewone shampoo en spoel het haar uit en maak het handdoek droog.
 • Breng ruim crèmespoeling aan in het haar en spoel dit NIET uit.
 • Kam de knopen en klitten uit het haar met een gewone kam.
 • Houd het hoofd voorover boven een wit oppervlak, bijvoorbeeld een laken of een handdoek. Pak de netenkam en kam het haar lok voor lok vanaf de schedelhuid naar het einde van de lok. Start bij het ene oor en schuif, plukje voor plukje, na elke kambeweging op naar het andere oor.
 • Besteed extra aandacht aan de pony, het haar achter de oren, in de nek en op de kruin. De luizen zullen op het papier vallen als kleine grijsblauwe of roodbruine gekleurde spikkels.
 • Bij dun haar kun je voor het kammen een verbandgaasje tussen de tanden van de kam schuiven. Hierdoor krijg je meer grip op de neten. Na het kammen kan de kam makkelijk schoon worden gemaakt door het gaasje van de kam te schuiven.
 • Veeg de kam regelmatig af aan een witte papieren servet of zakdoek en kijk of er luizen op het papier zichtbaar zijn. Spoel gevonden luizen weg in de wasbak.
 • Spoel de crèmespoeling uit het haar.
 • Reinig de kam grondig met water en zeep, na iedere controle, om te voorkomen dat je de hoofdluis over brengt.
Omgevingsmaatregelen zoals stofzuigen en luizencapes gebruiken, zijn niet meer nodig volgens het RIVM.
Luizencapes over kinderjasjes hangen, knuffels en beddengoed wassen, borstels uitkoken, de auto stofzuigen. Tot nu toe werd ouders geadviseerd om grondig schoonmaak te houden bij hoofdluis. Het is echter niet wetenschappelijk bewezen dat dit soort omgevingsmaatregelen helpen. Daarom hoeven ouders dit niet meer te doen, volgens het RIVM en het Landelijk Steunpunt Hoofdluis.
 
Voor eventuele vragen en/of hulp bij bestrijding van hoofdluis kunt u contact opnemen met de coördinator van het 'controleteam' via de administratie: Tel.326155 of met de jeugdverpleegkundige van de GGD.