Hoofdluis onder controle!

Hoofdluis speelt op alle basisscholen. In overleg met de ouderraad en GGD hebben wij een actieplan ontwikkeld om 'de strijd tegen hoofdluis' aan te gaan.
 
Dit houdt het volgende in:
  • Op school worden de kinderen na iedere vakantie (meestal op woensdag), op de aanwezigheid van hoofdluis gecontroleerd. Dit gebeurt door een speciaal 'controleteam' dat bestaat uit een aantal ouders.
  • In principe wordt de controle in het Ouderportaal en in de Octopost aangekondigd. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat uw kind die dag geen ingewikkeld kapsel heeft en GEEN gel heeft gebruikt.
  • Indien er hoofdluis of neten worden gesignaleerd krijgen alle ouders uit de desbetreffende groep schriftelijk bericht.
  • Blijf uw kind zelf wekelijks op de aanwezigheid van hoofdluis controleren.
  • Indien u zelf hoofdluis ontdekt bij uw kind dient u dit ALTIJD te melden aan school.
  • Wanneer er een melding binnenkomt, ontvangen de ouders van de kinderen uit die betreffende groep een bericht via het Ouderportaal waarin kenbaar wordt gemaakt dat er hoofdluis is gemeld en dat de ouders zelf hun kind dienen te controleren.
  • Kinderen waarbij hoofdluis is geconstateerd moeten eerst behandeld worden, voordat zij de school weer gaan bezoeken. Ook als dit betekent dat ze daardoor wat later op school komen.
  • Belangrijk is om de aanwijzingen van de behandeling nauwkeuring op te volgen. 'Zie folder 'Luis in je haar? Kammen maar!' op:  https://www.rivm.nl/documenten/folder-hoofdluis-2016
  • Meer informatie kunt u vinden op de volgende website http://www.zorgwijzer.nl/ggd
  • Indien bij een kind de aanwezigheid van hoofdluis hardnekkig blijkt te zijn, kan de school een beroep doen op de jeugdverpleegkundige van de GGD. Zij zal in voorkomend geval  de ouders adviseren in de aanpak van de behandeling.
Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan het voorkomen van het ongemak waarmee de besmetting met hoofdluis gepaard gaat. We vertrouwen er ook op dat indien er hoofdluis ontdekt wordt dit altijd gemeld wordt. Hoofdluizen zijn 'overlopers'en iedereen kan ze oplopen. Het hebben van hoofdluis houdt geen verband met de hygiëne en is dus beslist geen schande. We hopen ook dat iedereen meewerkt aan 'de strijd tegen hoofdluis'.  
 
Ouders die er bezwaar tegen hebben dat hun kind op hoofdluis gecontroleerd wordt, kunnen dit (ev. schriftelijk) bij de directie kenbaar maken.
 
Voor eventuele vragen en/of hulp bij bestrijding van hoofdluis kunt u contact opnemen met de coördinator van het 'controleteam' via de administratie: 326155 of met de jeugdverpleegkundige van de GGD.