Het zorgteam


Van links naar rechts:  
Juffrouw Simone, intern begeleider bovenbouw
 Juffrouw Jolanda, Remedial Teacher
Juffrouw Anny, intern begeleider onderbouw