De meesters en juffen van  groep 3 en 4

 achteraan van links naar rechts:
Juffrouw Ilona 3A  juffrouw Annemijn  4A  juffrouw Corrie OWA, ,
vooraan van links naar rechts:
Juffrouw Anke 4A  Juffrouw Annelies 4B  juffrouw Anne-Marie 3B, juffrouw Doreth 3B 
juffrouw Jolanda 3A  en juffrouw Daisy 4B