Belangrijke data Voortgezet onderwijs
 Datum/Periode Activiteit Doelgroep
5 september Opgave LWOO-onderzoek Commanderij College LWOO-kandidaten
11 sept. Informatieavonden groep 8 Ouders
8 en 10 oktober UC More: informatieavonden Ouders en leerlingen
10 oktober LWOO onderzoek op Octopus Aangemelde leerlingen
Na herfstvakantie LOVS-toetsen B8 Leerlingen
13 november Informatieavond havo/vwo Commanderij College Ouders en leerlingen
12 en 15
november
UC More: proef Ouders en leerlingen
20 en 22 november 1e rapportgesprek met voorlopig advies Ouders, leerlingen en leerkracht
  Rondleiding Commanderij College Leerlingen
9 januari Open lesmiddag vmbo
Commanderij College
Leerlingen
16 januari Open lesmiddag Havo-Vwo en Pro
Commanderij College
Leerlingen
19 januari UC More: Open dag Udens College Ouders en leerlingen
26 januari Open dag 
Commanderij College
Ouders en leerlingen
25 en 26
februari
Adviesgesprekken i.v.m. schoolkeuze en aanmelding Ouders, leerlingen en leerkrachten
12, 13 en 14 maart UC More: Schrijf in Ouders en leerlingen
11 t/m 15 maart Centrale inschrijfavonden
Commanderij College
Ouders en leerlingen
18 april UC More: uitslag  
16 en 17 april Eindtoets basisonderwijs Leerlingen
Mei Rapportage eindtoets  
  Kennismaking brugklassers
Commanderij College
Aangemelde leerlingen
25 juni UC More: welkom Aangemelde leerlingen