Hierna volgt een keuzemenu met de volgende onderdelen:

1. Inleiding, doelstelling en betekenis Medezeggenschapsraad (MR), Lokale Oudercommissie (LOC) en GMR
2. Kort nieuws MR-LOC
3. Samenstelling MR-LOC
4. Contact met de MR-LOC
5. Verslagen & notulen