De ouderraad

De ouderraad is een afvaardiging van alle ouders. Zij worden gekozen door en uit ouders van kinderen die op onze school zitten.

De activiteiten
Regelmatig vergadert de ouderraad en onderhoudt contacten met de schoolleiding, het team en de M.R. De ouderraad helpt mee met het organiseren van de uitvoering van diverse activiteiten en vieringen, b.v. schoolreis, sinterklaas- en kerstviering, carnaval, paasviering, enz.
Indien wenselijk houdt zij een algemene vergadering voor alle ouders.

De leden
De leden van de ouderraad worden gekozen door de ouders. Wanneer een ouderraadslid geen kind meer op school heeft, kan dit lid ook niet meer in de ouderraad zitten. Is de zittingsduur van 4 jaar verstreken en heeft het betreffende ouderraadslid nog wel kinderen op school, dan kan er een herverkiezing plaatsvinden. Gewoonlijk wordt er aan het begin van het schooljaar een oproep gedaan voor nieuwe kandidaten.Vergaderingen
De agendapunten en het tijdstip van de ouderraadsvergaderingen worden in de 'Octopost' gepubliceerd. Wilt u over een bepaald onderwerp iets kwijt of wenst u meer informatie, dan kunt u voor de vergadering contact opnemen met leden van de ouderraad. Deze zullen dan ook uw mening in de vergadering naar voren brengen.

Samenstelling ouderraad

 

       
 Groepen 1   Mevr. Lisette van Haandel    
 Groepen 2  Mevr. Marcia Kuipers            
   Mevr. Wendy Bruijsten         
 Groepen 3   Mevr. Anne-Marie Huijbregts    
 Groepen 4  Mevr. Karin van Dijk    
 Groepen 5  Mevr. Loes Jacobs    Penningmeester 
   Mevr. Sylvia van Lieshout    
 Groepen 6  Mevr. Doortje Raijmakers      324424  Voorzitter
 Groepen 7  Mevr. Cindy van Grinsven        
   Mevr. Kaja van Hout          
 Groepen 8        Mevr. Annelies van der Aa         Secretaris

Ouderbijdrage
De ouderraad vraagt ter ondersteuning van haar activiteiten een jaarlijkse bijdrage van € 9,50 per kind per jaar. De vrijwillige bijdrage is vastgesteld door de ouderraad. Hierbij zijn niet inbegrepen de kosten van de schoolreis en het schoolkamp.
Voor deze betaling van ouderbijdrage, schoolreis of schoolkamp vragen we bij de inschrijving van uw kind een machtiging te tekenen. Deze kunt u altijd weer ongedaan maken indien u niet met de afschrijving eens bent.
Aan de ouders van kinderen die pas in januari of nog later in het schooljaar voor het eerst naar school komen wordt de helft van de ouderbijdrage gevraagd.

Contact
Vragen / opmerkingen? Mail ons: octopus.ouderraad@stichtinggoo.nl