Octobieb

     
In samenwerking met Bibliotheek 'De Lage Beemden' hebben we in het schoolgebouw een schitterende bibliotheek kunnen realiseren. Via een intern pasjessysteem kunnen de kinderen en medewerkers boeken lenen in de schoolbieb. Momenteel beschikken we over een actuele collectie van meer dan 3000 boeken.
Deze boeken kunnen gelezen en bekeken worden door zowel de peuters, de dagopvang, de school als de BSO.