Continurooster

Alle kinderen blijven op maandag, dinsdag en donderdag over. Zij eten 20 minuten met de leerkracht in de groep. Daarna gaan ze tussen de middag 30 minuten (buiten) spelen onder  begeleiding van een ambulante leerkracht en overblijfhulpen. Alle overblijfhulpen hebben een overblijfcursus gevolgd en zijn dus gecertificeerd.
 
Hoe is het overblijven geregeld?
 
Surveillance
Tijdens het buitenspelen zijn er elke dag 6 surveillanten die toezicht houden. Sommigen van hen zijn dagelijks aanwezig, terwijl anderen er één dag per week zijn. De 6e surveillant is een personeelslid van school die op die dag geen klas heeft.
Het surveilleren en de inzet van overblijfhulpen wordt gecoördineerd door Bianca van Loosbroek.

Inhoud lunchtrommeltje
We vinden het belangrijk dat de kinderen gezonde voeding krijgen. We besteden hier veel aandacht aan tijdens onze lessen. Daarom vinden we het van belang dat de inhoud van de lunchtrommeltjes ook gezond is. Wat verstaan we onder gezonde lunch:
 
 • Brood of crackers met gevarieerd beleg.
 • Ontbijtkoek (geen koekrepen)
 • Melk in een goed sluitende drinkbeker/flesje met draaidop of pakje drinken. Kinderen kunnen op school ook water krijgen. Ze dienen dan wel een beker mee te nemen.
 • Thee in een thermoskannetje
 • Groente en fruit / salade
  Er wordt geen koeling gebruikt voor het eten en drinken, dus daar dient men rekening mee te houden bij de keuze van het beleg. Eventueel kan men thuis een koelelementje in de broodtrommel toevoegen.
   
  Afspraken en regels m.b.t. het eten
 • Toiletbezoek voor of na het eten.
 • Gelijktijdig beginnen met eten.
 • Je wenst elkaar smakelijk eten.
 • Blijven zitten tijdens het eten.
 • Netjes opruimen.
 • Eten over? Terug in de trommel, zo zien ouders ook dat hun kinderen teveel meekrijgen of niet alles opgegeten hebben.
 • Afval? Dit gaat terug in de broodtrommel. Tijdens het eten is er een rustmoment, alle kinderen zitten samen aan tafel.
Regenprogramma
Bij slecht weer is er een gezamenlijke binnenpauze. Kinderen eten dan in de klas en kunnen daarna in de klas/gang spelen. De surveillanten verdelen zich over de clusters. Een aantal kinderen uit groep 8 spelen bij de kleuters.
 
Medicijnverstrekking
Het kan zijn dat uw kind voor, tijdens of na de lunch medicijnen toegediend moet krijgen. Wanneer dit het geval is, moet u dit schriftelijk melden middels het daarvoor bestemde formulier.
Deze kunt u downloaden via deze link of ophalen bij onze coördinator juf Bianca